Hoe vraag ik de eenmalige energietoeslag 2023 aan?

U kunt de eenmalige energietoeslag 2023 nog niet aanvragen. Voor deze toeslag is op 3 juli 2023 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog over beslissen.  

Stand van zaken wetsvoorstel

De Tweede en de Eerste Kamer moeten nog over het wetsvoorstel stemmen. Als de wet wordt aangenomen en in werking treedt, kunnen gemeenten ook dit jaar energietoeslag geven aan huishoudens met een laag inkomen.  Een laag inkomen is een inkomen op of net boven het sociaal minimum

In 2022 konden gemeenten € 500 van de energietoeslag 2023 al in 2022 uitkeren. Gemeenten konden de toeslag tot 1 juli 2023 uitkeren. De betaaldatum voor de toeslag in 2023, is nog niet bekend. 

Gemeenten bepalen zelf

Net zoals met de energietoeslag van 2022, mogen gemeenten ook in 2023 de regeling zelf verder uit werken. 

Gemeenten bepalen straks zelf:

  • wat de gemeente precies onder ‘laag inkomen’ verstaat;
  • welke doelgroepen er voor in aanmerking komen;
  • welk inkomen meetelt en over welke periode;
  • of vermogen meetelt en zo ja, vanaf welk bedrag;
  • hoe hoog de eenmalige energietoeslag wordt (bijvoorbeeld naar leefsituatie).

Eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten

Is een student uitwonend? En ontvangt die een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs in oktober 2023? Dan stelt het kabinet een eenmalige tegemoetkoming in de energiekosten van € 400 voor. Als het parlement akkoord is, kan DUO deze tegemoetkoming uitkeren aan de studenten die ervoor in aanmerking komen:

  • studenten die op 1 oktober 2023 een uitwonende beurs en een aanvullende beurs ontvangen.
  • studenten die op 1 oktober 2023 in de leenfase zitten (dat wil zeggen geen recht op basisbeurs of aanvullende beurs, maar nog wel gebruik maken van een rentedragende lening) en die in de laatste maand voor de start van hun leenfase een aanvullende beurs hadden.

Studenten hoeven de tegemoetkoming niet aan te vragen. 

Tegemoetkoming niet voor studenten met lening

Studenten die niet meer in aanmerking komen voor een prestatiebeurs, maar nog wel voor een rentedragende lening, krijgen deze tegemoetkoming niet. Dit komt omdat DUO over te weinig informatie over hen beschikt. Zoals uit- of thuiswonend en wel of geen recht op aanvullende beurs. Het kabinet kijkt naar een oplossing voor deze specifieke groep studenten. 

Geen energietoeslag voor dak- en thuislozen en jongeren tot 21

De regering stelt in de regeling voor 2023 voor om dak- en thuislozen uit te sluiten van de eenmalige energietoeslag. Zij hebben geen vaste verblijfplaats en geen energierekening.  

Ook jongeren tot 21 krijgen geen eenmalige energietoeslag, omdat hun ouders nog onderhoudsplichtig zijn.

Geen energietoeslag, wel geldproblemen?

Ontvangt u geen energietoeslag, maar heeft u wel geldproblemen? Neem dan contact op met uw gemeente, en vraag wat die voor u kan betekenen. In sommige gevallen kunt u wel bijzondere bijstand aanvragen, of op een andere manier hulp ontvangen.