Hoe krijg ik de eenmalige energietoeslag 2023?

Net als in 2022 is er in 2023 een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Ook is er voor studenten een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten. De toeslag en tegemoetkoming worden in veel gevallen automatisch overgemaakt.

Energietoeslag 2023 voor huishoudens

De hoogte van de energietoeslag kan per gemeente verschillen. De energietoeslag voor huishoudens is in 2023 in principe € 800, maar het beleid in uw de gemeente bepaalt hoe hoog de energietoeslag in 2023 precies is.

U heeft recht op de eenmalige energietoeslag als het inkomen van uw huishouden op of net boven het sociaal minimum is. Op de site van uw gemeente kunt u zien tot welk inkomen iemand in uw gemeente recht heeft op de energietoeslag.

Hoe krijg ik de energietoeslag?

Heeft u in 2022 de energietoeslag gekregen en had u in 2023 ook een laag inkomen? Ontving u een bijstands-, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering van de gemeente? Of kreeg u de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) vanuit de SVB? Dan krijgt u de energietoeslag automatisch van uw gemeente. Uw gemeente bepaalt zelf het moment van uitbetalen. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente. Voldeed u aan de voorwaarden en heeft u niets ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente.

Hulp bij aanvragen

Heeft u moeite met het aanvragen van de energietoeslag? Bij uw gemeente helpen ze u graag. Ze kunnen u ook doorverwijzen naar hulp en ondersteuning bij u in de wijk.

Tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten

De tegemoetkoming voor studenten is een eenmalig bedrag van € 400.
Studenten komen in aanmerking voor de tegemoetkoming als ze:

  • op 1 oktober 2023 een basisbeurs voor uitwonende studenten én een aanvullende beurs hebben, of; 
  • op 1 oktober 2023 geen recht (meer) hebben op een basisbeurs en/of aanvullende beurs, maar in de laatste maand van hun prestatiebeurs een aanvullende beurs hadden én in oktober 2023 een lening hadden bij DUO.

Studenten die aan deze voorwaarden voldoen, krijgen vanzelf bericht van DUO. Vanaf januari 2024 wordt de tegemoetkoming automatisch door DUO uitgekeerd.

Kijk voor meer informatie over de eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten op www.duo.nl/energie.

Gevolgen energietoeslag op inkomsten, toeslagen en vermogen

Voor de meeste mensen heeft de energietoeslag geen gevolgen voor andere toeslagen, zoals de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebondenbudget. En ook niet voor een uitkering. De energietoeslag wordt niet meegeteld als inkomen. Als u energietoeslag krijgt, gaan andere toeslagen of uitkeringen dus niet omlaag.

Maar als u het geld van de energietoeslag niet direct gebruikt, en het bijvoorbeeld op een spaarrekening zet, gaat uw vermogen omhoog. Een hoger vermogen kan wel gevolgen hebben op uw toeslag. Het verschilt per toeslag hoeveel vermogen (spaargeld) u mag hebben.