Stijgende energierekening deels gecompenseerd

Huishoudens en bedrijven krijgen in 2022 korting op hun stijgende energierekening. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt in 2022 rond de € 565 minder aan energiebelasting en btw. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarnaast een eenmalige energietoeslag van ongeveer € 800. Ook trekt het kabinet € 300 miljoen extra uit om kwetsbare huishoudens te helpen met de isolatie van hun woning.

Rond de € 565 korting voor huishoudens met een gemiddeld energieverbruik

Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik krijgt in 2022 rond de € 565 korting op de energiebelasting. Gemiddeld verbruikt een huishouden jaarlijks 1.170 m3 gas en 2.384 kWh elektriciteit. De korting bestaat uit:

  • Lagere energiebelasting op elektriciteit in 2022. Dit scheelt een gemiddeld huishouden ruim € 150.
  • Extra korting door een hogere teruggave energiebelasting. Hierdoor betalen huishoudens en bedrijven € 265 minder belasting. 
  • Het kabinet wil ook tijdelijk lagere btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming). Het plan is om vanaf 1 juli 2022 de btw te verlagen van 21% naar 9% voor een half jaar. Hierdoor betalen huishoudens gemiddeld € 140 minder btw op energie. Dit plan moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Eenmalige energietoeslag voor huishoudens met laag inkomen

Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen, naast de korting, eenmalig ongeveer € 800 extra om de hogere energierekening te betalen. Dit geld ontvangen zij via hun gemeente.

Extra geld voor isolatiemaatregelen kwetsbare huishoudens

Huishoudens met lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen zijn extra kwetsbaar voor hoge energieprijzen. Voor deze huishoudens reserveert het kabinet € 300 miljoen euro extra. Gemeenten mogen dit geld inzetten om kwetsbare huishoudens te helpen met energie besparen. Bijvoorbeeld via een energiebespaaradvies.

Ook korting op energiebelasting voor bedrijven

De belasting op energie gaat ook voor bedrijven in 2022 eenmalig omlaag. Dit is vooral om mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik deels te compenseren. Hiervoor is ongeveer € 600 miljoen beschikbaar.

€ 5 miljoen voor Caribisch Nederland

Voor Caribisch Nederland komt € 5 miljoen euro beschikbaar om de gevolgen van de stijgende energierekening te compenseren. € 1,7 miljoen is voor fiscale maatregelen zoals het tijdelijk verlagen van de accijns op benzine. De verdere invulling hiervan wordt nog uitgewerkt.

Hoge gasprijzen door veel vraag en weinig aanbod

De gasprijzen zijn momenteel hoog. Hier zijn meerdere oorzaken voor:

  • Er is veel vraag naar energie, omdat de wereldwijde economie in de zomer van 2021 sneller herstelde van de coronapandemie dan verwacht. Vooral naar gas, wat ook wordt gebruikt voor de productie van warmte en elektriciteit. 
  • Belangrijke leveranciers van aardgas hebben moeite om op korte termijn extra gas te leveren. En Rusland levert minder gas dan gebruikelijk. 
  • De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft de gasmarkt nog verder onder druk gezet. Nederland wil minder afhankelijk worden van gas uit Rusland.

Kabinet houdt de situatie in de gaten

Het kabinet blijft de ontwikkeling van de gasprijzen en de gevolgen voor de energierekening van huishoudens en bedrijven scherp in de gaten houden. Ook overlegt het kabinet intensief in Europees verband over de hoge gasprijzen.