Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport onderzoek diversiteit en inclusie in de AV-sector

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport onderzoek diversiteit en inclusie in de AV-sector (PDF | 4 pagina's | 120 kB)