Onderzoeksrapport Verkenning alternatieven organisatie subsidietaak E&K en M&C

Het rapport Verkenning alternatieven organisatie subsidietaak Erfgoed en Kunsten (E&K) en Media en Creatieve industrie (M&C) van de Auditdienst Rijk (ADR) richt zich op de alternatieven waarop het proces van verlening tot vaststelling van cultuursubsidies kan worden georganiseerd en gepositioneerd. Het rapport doet onder andere aanbevelingen rond versterking van de (administratieve) ondersteuning, bevat reflecties rond ‘zelf doen of uitbesteden’ en doet suggesties voor vervolgonderzoek.