Cultuurbudget voor mbo-studenten

Mbo-scholen met een mbo-cultuurkaart krijgen van de rijksoverheid een cultuurbudget. Daarmee kunnen hun studenten bijvoorbeeld naar musea gaan, theatervoorstellingen bezoeken of naar een concert. Dat hebben minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) bekendgemaakt tijdens een rondleiding met mbo-studenten in het Rijksmuseum. In totaal is er € 5 miljoen beschikbaar voor het mbo-cultuurbudget.

Op elke mbo-cultuurkaart komt € 10,25 te staan. Veel mbo-opleidingen en sommige gemeenten hebben aangegeven dat bedrag te verdubbelen. Het is de bedoeling dat studenten zoveel mogelijk klassikaal culturele activiteiten ondernemen, bijvoorbeeld in het kader van burgerschapsonderwijs.

Het geld is besteedbaar bij culturele instellingen in Nederland. In totaal zijn er meer dan 1.200 culturele instellingen aangesloten bij de Cultuurkaart. Veel van deze instellingen hebben een specifiek aanbod ontwikkeld voor het mbo. Het betreft de komende twee jaar een pilot die wordt gemonitord en geëvalueerd.

Staatssecretaris Uslu: “Kunst en cultuur zorgen ervoor dat je op een andere manier naar dingen kijkt. Het laat je een ander perspectief zien. Een toneelstuk kan bijvoorbeeld een gesprek op gang brengen over ingewikkelde of gevoelige onderwerpen. En een foto of schilderij kan je confronteren met een andere tijd. Dankzij dit budget én de al bestaande korting op de mbo-cultuurkaart, kunnen mbo-instellingen met hun studenten makkelijker gebruikmaken van het brede en bijzondere cultuuraanbod in ons land. Hopelijk helpt dit budget op de cultuurkaart om drempels weg te nemen die er soms kunnen zijn. En stimuleert het jongeren om iets nieuws te zien en te ervaren.”

Minister Dijkgraaf: “Mbo-studenten krijgen met dit tegoed gemakkelijker toegang tot de culturele schatkamers van Nederland. Op deze manier willen we de nieuwsgierigheid en verbeelding van studenten prikkelen, en ze helpen om zich breed te ontwikkelen. Niet alleen zijn mbo’ers van groot belang voor de culturele sector, maar opgedane kennis in voorstellingen en tentoonstellingen draagt ook bij aan discussies over maatschappelijke thema’s die op scholen leven. De kaart gaat dan ook helpen de cultuureducatie in het mbo en de samenwerking tussen scholen en cultuurinstellingen te versterken..”

Inmiddels maken al meer dan 100.000 mbo’ers via hun school gebruik van de mbo-cultuurkaart waarmee culturele activiteiten kunnen worden ondernomen. Mbo-scholen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de pilot kunnen zich melden bij het CJP, de organisatie die namens het kabinet de cultuurkaarten voor jongeren regelt.