Creatieve prestaties wettelijk beter beschermd

De creatieve prestaties van makers en uitvoerend kunstenaars worden voortaan wettelijk beter beschermd. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media hebben hiervoor de Wet auteurscontractenrecht uit 2015 aangescherpt.

Door de gewijzigde wet wordt de onderhandelingspositie van makers en uitvoerend kunstenaars (zoals bijvoorbeeld schrijvers, fotografen, componisten, muzikanten en acteurs) versterkt ten opzichte van hun exploitanten (producenten, omroepen en uitgevers).

Om bijvoorbeeld het uitgeven van een boek mogelijk te maken, wordt door de auteur een contract afgesloten met een uitgever. In het contract kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat het auteursrecht wordt overgedragen of dat voor de exploitatie toestemming wordt gegeven. Uit een evaluatie blijkt de maker vaak de zwakkere partij bij het verlenen van zo’n zogeheten exploitatiebevoegdheid. Daarom wordt de wet hierop aangepast.

Eerlijke vergoeding

De wet maakt het mogelijk dat makers en uitvoerend kunstenaars over een eerlijke vergoeding voor het geven van een exploitatiebevoegdheid collectief kunnen onderhandelen. De maker of kunstenaar kan een contract opzeggen als de exploitant het werk of de uitvoering niet (meer) publiceert. Een bewijs van een wanprestatie hoeft niet meer aangetoond te worden.

Exploitanten die publiek geld ontvangen, kunnen zich voortaan aansluiten bij een geschillencommissie. Als makers een conflict met een exploitant hebben kunnen ze via zo’n commissie op een laagdrempelige manier tot een oplossing komen.

Video on demand

Filmmakers en uitvoerend kunstenaars zijn het eens om collectieve contractuele afspraken te maken met filmproducenten en exploitanten over een passende vergoeding voor video on demand. De eerlijke vergoeding moet in verhouding staan tot hoe vaak een filmwerk wordt gestreamd. De afspraken worden door de minister en staatssecretaris met wetgeving en beleid ondersteund.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te sturen. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.