Wat is een rijksmuseum?

Een rijksmuseum is een museum met een collectie die eigendom is van de Nederlandse Staat. In 1994 zijn de rijksmusea zelfstandig geworden. Deze musea worden ook wel de voormalige rijksmusea of de rijksgesubsidieerde musea genoemd. Voorbeelden zijn het Rijksmuseum Amsterdam, het Mauritshuis, het Rijksmuseum van Oudheden en het Muiderslot.

Collecties rijksmusea

De relatie tussen het Rijk en de musea is vastgelegd in de Erfgoedwet van 2016. Daarin staan afspraken over bijdragen van het Rijk om de collectie te kunnen beheren. Hierdoor krijgen musea voor een langere periode de zekerheid dat ze de kosten voor collectiebeheer kunnen dragen. Deze wet regelt ook de bescherming van collecties van nationaal belang.

Enkele rijksmusea hebben collecties die geen eigendom zijn van het Rijk. Hiervoor is het Rijk ook verantwoordelijk.

Toezicht op beheer rijkscollecties

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op het beheer en het behoud van de rijkscollecties. De afspraken hierover staan in de Regeling materieelbeheer museale voorwerpen. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed controleert of de beheerders van de rijkscollecties zich aan de afspraken houden.