Wat is een rijksmuseum?

Een rijksmuseum is een museum met een collectie die eigendom is van de Nederlandse Staat. In 1994 zijn de rijksmusea zelfstandig geworden. Deze musea worden ook wel de voormalige rijksmusea of de rijksgesubsidieerde musea genoemd. Voorbeelden zijn het Rijksmuseum Amsterdam, het Mauritshuis, het Rijksmuseum van Oudheden en het Muiderslot.

Collecties rijksmusea

Vanaf 2017 wordt de relatie tussen het Rijk en de musea anders geregeld. Dit is vastgelegd in de Erfgoedwet van 2016. Daarin staan afspraken over bijdragen van het Rijk om de collectie te kunnen beheren. Hierdoor krijgen musea voor een langere periode de zekerheid dat ze de kosten voor collectiebeheer kunnen dragen. Deze wet zal ook de bescherming van collecties van nationaal belang regelen.

Enkele rijksmusea hebben collecties die geen eigendom zijn van het Rijk. Hiervoor is het Rijk ook verantwoordelijk.

Toezicht op beheer rijkscollecties

De Erfgoedinspectie houdt toezicht op het beheer en het behoud van de rijkscollecties. De afspraken hierover staan in de Regeling materieelbeheer museale voorwerpen. De Erfgoedinspectie controleert of de beheerders van de rijkscollecties zich aan de afspraken houden.