Wat is de canon van Nederland?

De canon van Nederland is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen, personen, teksten, kunstwerken en voorwerpen  uit de geschiedenis van Nederland. Samen vertellen ze hoe Nederland zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld. Docenten gebruiken de canon voor hun lesprogramma’s.

Canon van Nederland voor leerlingen van 8 tot 14 jaar

De canon van Nederland bestaat uit 50 onderwerpen uit de Nederlandse cultuur en geschiedenis. De canon is ontworpen voor leerlingen van 8 tot 14 jaar in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het is een hulpmiddel voor docenten om onderwerpen voor hun geschiedenislessen te kiezen.

Ook is de canon een houvast bij de vaststelling van de examenprogramma's. 

Informatie aan onderwerpen canon toevoegen

Docenten kunnen informatie in de canon aanvullen en uitbreiden. Zo kunnen ze informatie toevoegen over de manier waarop zij de canon gebruiken. Uitgevers kunnen jeugdboeken aanbevelen en musea kunnen excursies onder de aandacht brengen.

Canon van Nederland bestellen

U kunt de canon van Nederland, landkaarten en publicaties over de canon downloaden of bestellen via de website Entoen.nu.

Kabinet Rutte lll: meer kennis over geschiedenis en waarden van Nederland

Het kabinet wil de kennis vergroten over de geschiedenis, waarden en vrijheden van Nederland. Leerlingen leren het Wilhelmus en gaan tijdens schooltijd naar het Rijksmuseum en het parlement. Ook wil het kabinet historische plaatsen beter zichtbaar maken. Jongeren krijgen de nationale canon op hun 18e verjaardag. Dat geldt ook voor mensen die Nederlander worden. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.