Welke OCW-subsidies zijn er en waar kan ik die aanvragen?

Er zijn diverse subsidies op het beleidsterrein van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hieronder vindt u een overzicht van de OCW-subsidies en waar u deze aanvraagt. De meeste subsidies zijn voor (onderwijs)instellingen. Personen kunnen soms ook (project)subsidie aanvragen.

Onderwijssubsidies

Er zijn diverse subsidies op het gebied van onderwijs. Bijvoorbeeld voor:

  • scholen in het voortgezet onderwijs die lente- en zomerscholen starten om zittenblijven te voorkomen;
  • aspirant-opleidingsscholen die opleidingsplaatsen aanbieden voor studenten van een lerarenopleiding;
  • een regionale procesbegeleider leerlingdaling. Deze helpt de samenwerking op gang tussen onder andere schoolbesturen en gemeenten in regio’s waar het aantal leerlingen daalt;
  • bedrijven en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden (subsidieregeling praktijkleren);
  • leraren die een plan hebben om het onderwijs te verbeteren. Voor hen is er een subsidie uit het LerarenOntwikkelFonds mogelijk.  

Aanvragen onderwijssubsidies

U vraagt onderwijssubsidies aan bij:

Meer informatie over onderwijssubsidies

Informatie over specifieke onderwijssubsidies die DUS-I uitvoert, vind u op de website.

De RVO geeft informatie over de subsidie praktijkleren.

Cultuursubsidies

Culturele instellingen die deel zijn van de Landelijke Culturele Basisinfrastructuur (BIS) kunnen een instellingssubsidie aanvragen.
Projectsubsidies voor onder andere schrijvers en kunstenaars worden vooral  verstrekt door de cultuurfondsen, zoals het Mondriaanfonds. Het ministerie van OCW verleent alleen in zeer uitzonderlijke gevallen projectsubsidies.

Cultuursubsidie aanvragen en meer informatie

Op de website cultuursubsidies.nl staan alle subsidies op het gebied van cultuur voor instellingen en projecten. Daar vindt u ook aanvraagformulieren en meer informatie over de subsidies.

Nationale OCW-subsidies

Het ministerie van OCW verleent nationale subsidies op grond van de Kaderregeling Subsidies OCW, SZW en VWS. Voor OCW zijn dit subsidies waarvoor het ministerie geen aparte subsidieregeling heeft. De subsidie is bedoeld voor activiteiten op het gebied van:

  • onderwijs;
  • onderzoek;
  • emancipatie.

In de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS staan de voorwaarden voor subsidieaanvragen. Aanvraagformulieren staan op de informatiepagina van DUS-I over de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Subsidie kaderregeling aanvragen

U vraagt de subsidie aan bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Dit is de organisatie die voor de ministeries van OCW en VWS subsidieregelingen uitvoert.

Meer informatie over de subsidie kaderregeling

Vragen over de subsidie Kaderregeling OCW en VWS kunt u stellen aan DUS-I.