Stimuleren uitkomstgerichte zorg

Een goede behandeling moet passen bij de persoonlijke situatie van een patiënt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Arts en patiënt moeten samen kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is. En waar de kwaliteit het beste is. Om die ontwikkeling te stimuleren investeert het kabinet € 70 miljoen in uitkomstgerichte zorg.

Uitkomstgerichte zorg

In de gezondheidszorg kijken zorgverleners traditioneel vooral naar medische uitkomsten. Bijvoorbeeld naar overleving of bloedwaarden. Voor patiënten kunnen andere zaken minstens zo belangrijk kunnen zijn. Voor een patiënt met borstkanker speelt naast overleving bijvoorbeeld de ontwikkeling van het zelfbeeld mee.  Daarnaast speelt het seksueel functioneren een belangrijke rol. Zorgverleners moeten dit meenemen in hun gesprekken met de patiënten over de behandeling. Zo kunnen ze de behandeling beter afstemmen op de persoonlijke wensen van de patiënt.

Doelen uitkomstgerichte zorg

Het stimuleren van uitkomstgerichte zorg heeft 2 doelen:

  • Voor de patiënt; het verbeteren van levenskwaliteit;
  • Voor de zorgverlener; het verhogen van werkplezier en het leveren van kwaliteit.

Aanpak uitkomstgerichte zorg

Het stimuleren van uitkomstgerichte zorg gebeurt door:

  • het verzamelen van kennis over de kwaliteit van leven van de patiënt na de behandeling. En het bieden van inzicht in de uitkomsten van die behandeling (uitkomstinformatie).
  • het versterken dat een arts en patiënt samen een beslissing tot behandeling maken.
  • het vergroten van de flexibiliteit in de betaling en organisatie van zorg. Zo is er meer ruimte voor persoonlijke behandeling op maat.
  • het bieden van betere toegang tot uitkomstinformatie voor zowel patiënt als zorgverleners. Er moeten (meer) mogelijkheden zijn om zorguitkomsten te rapporteren, in te zien en te vergelijken.

Meer informatie over deze acties vindt u in de aanpak uitkomstgerichte zorg 2018-2022.

Zorginstituut voor betrouwbare informatie over kwaliteit van zorg

Het Zorginstituut Nederland zorgt voor begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van de zorg. Zorgaanbieders leveren die informatie zelf aan, bijvoorbeeld over wachttijden en prijzen.

Op KiesBeter.nl staan alle zorgaanbieders die gegevens over hun kwaliteit hebben aangeleverd. Zo kan iedereen op de site zien wat de beste plaats is voor behandeling of verzorging.