Waar vind ik gegevens over de Nederlandse gezondheidszorg?

Feiten en cijfers over de Nederlandse gezondheid en gezondheidszorg vindt u op Volksgezondheidenzorg.info. Informatie over de kwaliteit van de zorg vindt u bij Zorginstituut Nederland. Op Zorggegevens.nl vindt u wie welke gegevens bewaart en waar dit gebeurt.

Informatie over volksgezondheid en zorg

Zoekt u onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid en zorg? Dit vindt u op de website Volksgezondheidenzorg.info van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Informatie over de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg

Op de website van Zorginstituut Nederland staat meer over de kwaliteit van de zorg. U leest daar hoe de kwaliteit in de zorg wordt omschreven en waar u gegevens over kwaliteit van de zorg kunt vinden.

Zorggegevens voor professionals

Op de website Zorggegevens.nl kunt u gegevensbronnen vinden over volksgezondheid en zorg. De informatie is voor onderzoekers, beleidsmedewerkers en studenten. U vindt hier bijvoorbeeld welke organisaties welke gegevens verzamelen en waarvoor ze deze gebruiken.