Eindrapportage Talking Traffic

Met de eindrapportage Talking Traffic zijn de effecten van Talking Traffic Use Cases beoordeeld en is de formele contractfase van het programma afgerond. De breed inzetbare functionaliteit van de Talking Traffic dataketen biedt nieuwe mogelijkheden voor facilitering van verkeersdeelname die meer in harmonie is met de leefbaarheid in stedelijke omgevingen.