Besluit op Wob-/Woo-verzoek over taxatierapporten van Stichting Vivare

Besluit op een verzoek om informatie over alle taxatierapporten die door Stichting Vivare in de aanvraag van oktober 2015 zijn ingediend. Het verzoek is op 22 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 13 oktober 2022 dit besluit genomen.