Samen aan de slag met leerlingendaling

Deze handreiking dient als een praktisch hulpmiddel voor schoolleiders en bestuurders bij de samenwerking met andere scholen en besturen. Ook voor alle stakeholders bij de samenwerking waaronder ouders, medezeggenschapsraad (MR) en gemeenten.

Samen aan de slag met leerlingendaling (PDF | 48 pagina's | 622 kB)