Hoe zit het met de leerplicht als mijn kind in Nederland woont en in België of Duitsland naar school gaat?

Woont u in Nederland en gaat uw naar school in België of Duitsland? Dan kunt u vrijstelling van de leerplicht aanvragen. 

Vrijstelling van de leerplicht aanvragen

U vraagt de vrijstelling aan bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Hiervoor heeft u een bewijs van inschrijving nodig van de buitenlandse school. In deze verklaring staat dat uw kind bij de buitenlandse school staat ingeschreven en de school ook regelmatig bezoekt.

De verklaring mag in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. U kunt het document ook door een erkend vertaalbureau in het Nederlands laten vertalen.

Vrijstelling van de Nederlandse leerplicht

Als u een vrijstelling heeft gekregen, hoeft u uw kind niet in te schrijven bij een Nederlandse school. U moet wel elk jaar opnieuw aan uw gemeente laten weten dat uw kind in het buitenland naar school gaat. 

Onderwijs volgen in Nederland

Woont u met uw kind in het buitenland en staat u daar als inwoner ingeschreven? Dan valt u niet onder de Nederlandse leerplichtwet.