Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naar school. Of minder uren naar school. Bijvoorbeeld omdat school erg vermoeiend is voor uw kind. Of omdat uw kind ziek is.

Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk.

1. Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kinderen van 5 jaar

Als uw kind 5 jaar wordt moet het naar school. Soms is een volledige schoolweek nog te veel voor een kind. Uw kind mag dan 5 uur in de week thuisblijven. Dit mag tot uw kind 6 is. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij het hoofd van de school. Dit is meestal de directeur.

Heeft uw kind meer rust nodig? Dan kunt u nog 5 extra uren vrij aanvragen. 
Dit mag tot uw kind 6 jaar is. Vraag hiervoor toestemming aan de directeur van de school. In totaal mag het niet meer dan 10 uur per week zijn. 

2. Vrijstelling inschrijving op een school

Als uw kind 5 jaar is, moet uw kind ingeschreven zijn op een school. Uw kind is dan leerplichtig. Soms kunt u vrijstelling aanvragen. Dit moet u vóór 1 juli doen, bij de leerplichtambtenaar. 
De leerplichtambtenaar werkt voor de gemeente. De leerplichtambtenaar controleert of kinderen naar school gaan. De vrijstelling geldt steeds voor 1 schooljaar. 

Voorbeelden wanneer u de vrijstelling kunt krijgen: 

 • Uw kind heeft een stoornis of is ziek
  Heeft uw kind psychische klachten of is uw kind lichamelijk heel ziek, waardoor het niet naar school kan? Dan kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft daarvoor een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig. De eigen arts van uw kind mag deze verklaring niet maken.
 • De school heeft niet uw geloof 
  Past de school bij u in de buurt niet bij uw manier van leven of uw geloof? Dan kunt u vrijstelling aanvragen ‘vanwege richtingsbedenking.’ Voor deze vrijstelling moet u een verklaring afleggen bij uw gemeente. Uw gemeente heeft hiervoor een speciaal formulier.
 • Uw kind gaat in het buitenland naar school 
  Woont u in Nederland, maar gaat uw kind in het buitenland naar school? Bijvoorbeeld omdat u bij de grens met België woont. Dan moet u vrijstelling aanvragen voor inschrijving bij een Nederlandse school. Dit moet u ieder jaar opnieuw doen. U moet dan bewijzen dat uw kind naar een buitenlandse school gaat.
 • U woont en werkt niet op 1 plek
  Werkt u op de kermis of bij het circus? Dan kan uw kind soms een deel van het jaar een vrijstelling van de leerplicht krijgen. 

3. Met goede reden niet naar school

Er zijn momenten dat uw kind niet naar school hoeft te gaan. Dit heet ‘geoorloofd schoolverzuim’. 
Bijvoorbeeld bij:

 • ziekte;
 • schorsing;
 • vanwege het geloof;
 • een huwelijk;
 • een begrafenis.

Reden om uw kind thuis te houden

Vertel de schooldirecteur dat u vrij wilt vragen voor uw kind. Een paar voorbeelden:

 • Is uw kind ziek? Vertel dit binnen 2 dagen aan school.
 • Wilt u dat uw kind vrij is voor een feestdag? Bijvoorbeeld voor het Suikerfeest of het Joods Paasfeest? Vertel dit vooraf aan de school.
 • Moet uw kind naar een huwelijk of begrafenis? Dan moet de schooldirecteur vooraf toestemming geven.

Hoe lang vrij 

Heeft u een bijzondere gebeurtenis, zoals een huwelijk. En moet uw kind:

 • 2 tot 10 dagen vrij zijn? Leg uit waarom uw kind zo lang vrij moet zijn. De directeur beslist of uw kind vrij krijgt.
 • Meer dan 10 dagen vrij zijn? Dan moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. De leerplichtambtenaar controleert of kinderen naar school gaan

Vrij buiten de schoolvakanties

Kunt u niet in de schoolvakanties op vakantie door uw werk? Dan kunt u toestemming vragen voor vakantie buiten de schoolvakanties. Deze toestemming vraagt u aan de school.