Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel? Dan houdt u zich niet aan de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Volgens deze wet moeten kinderen tussen 5 en 16 jaar naar school. Kunt u niet in de schoolvakanties op vakantie door uw werk? Dan kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u niet tijdens de schoolvakanties met uw gezin op vakantie. Bijvoorbeeld als uw werk afhangt van seizoenen. Of als het net tijdens de schoolvakanties druk is op uw werk. 1 keer per jaar kunt u buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. U moet daar wel toestemming voor vragen. 

Toestemming vragen voor vakantie buiten de schoolvakanties

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. 

De directeur vraagt waarom u niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt. Soms moet u dit uitleggen in een verklaring op papier. De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. 

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.  

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

  • U door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties. 
  • Dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is.
  • U en uw kind dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie zijn geweest. 

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen

Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school. Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. Dan moet u toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar. Hij controleert of kinderen naar school gaan.