Vrijstelling van leerplicht aanvragen

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Soms kan uw kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Uw kind hoeft dan niet naar school. Waar u de vrijstelling aanvraagt, is afhankelijk van de situatie.

Laatst gecontroleerd op 26 september 2022

Read this information in English

Vrijstelling

Bij vrijstelling van de leerplicht hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk:

 • Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kleuters van 5 jaar

  Kan uw kind van 5 jaar oud nog geen volledige schoolweek aan? Dan mag uw kind 5 uur minder naar school. Dit vraagt u aan bij de directeur van de school. Heeft uw kind behoefte aan meer rust? Dan mag u nog 5 extra uren vrijstelling aanvragen. Ook dat doet u bij de directeur van de basisschool. 

 • Vrijstelling voor een (deel van het) schooljaar

  In enkele gevallen kunt u voor uw kind vrijstelling voor een (deel van het) schooljaar aanvragen. Dat doet u dan bij de gemeente. U moet dat voor ieder schooljaar opnieuw doen voor 1 juli. Dit zijn enkele situaties waarin u vrijstelling kunt aanvragen:

  • Uw kind is ernstig ziek. Of uw kind heeft psychische klachten, waardoor het niet naar school kan. Voor vrijstelling heeft u een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig. De eigen arts van uw kind mag deze verklaring niet maken.

  • De school in uw buurt heeft niet uw geloof. U kunt in dit geval vrijstelling aanvragen ‘vanwege richtingsbedenking.’ Voor deze vrijstelling moet u een verklaring afleggen bij uw gemeente. Uw gemeente heeft hiervoor een speciaal formulier.

  • Uw kind staat in Nederland ingeschreven, maar gaat in het buitenland naar school.

  • U heeft een rondreizend beroep, bijvoorbeeld als circusartiest. Uw kind kan dan voor een deel van het jaar vrijstelling krijgen voor inschrijving op een school.

 • Met goede reden niet naar school voor een korte periode

  Er zijn momenten waarin uw kind om een goede reden niet naar school hoeft. Dit heet ‘geoorloofd schoolverzuim’. Voorbeelden van ‘geoorloofd schoolverzuim’ zijn:  

  • Uw kind is ziek. Meld dit binnen 2 dagen bij de directeur van uw school.

  • Moet uw kind naar een huwelijk of begrafenis? Dan moet de directeur van de school vooraf toestemming geven.

  • Wilt u dat uw kind vrij is op een (religieuze) feestdag zoals Eid al-Fitr of Jom Kippoer? Vertel dit dan vooraf aan de directeur van de school. Vraag hiervoor vrijstelling aan bij de directeur van de school.

Voorwaarden voor op vakantie buiten de schoolvakanties

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

 • dit niet in de eerste twee weken na de zomervakantie is;
 • u door uw werk tijdens het schooljaar in geen enkele schoolvakantie op vakantie kunt.

Wetten en regels

Leerplichtwet 1969

Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969

Heeft u gevonden wat u zocht?