Vrijstelling van leerplicht aanvragen

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school om zich voor te bereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma vwo, havo of mbo (niveau 2 of hoger). Soms kan uw kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Uw kind hoeft dan niet naar school. Waar u de vrijstelling aanvraagt, is afhankelijk van de situatie.

Laatst gecontroleerd op 26 augustus 2021

Vrijstelling

Bij vrijstelling van de leerplicht hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk:

 • Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kleuters van 5 jaar.

  Dit vraagt u aan bij de directeur van de school.

 • Vrijstelling van inschrijving op een school.

  Soms kunt u vrijstelling aanvragen. Dit moet u vóór 1 juli doen, bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar werkt voor de gemeente. Hij controleert of kinderen naar school gaan. De vrijstelling geldt steeds voor 1 schooljaar.

 • Met goede reden niet naar school.

  Vraag hiervoor vrijstelling aan bij de directeur van de school.

Voorwaarden voor op vakantie buiten de schoolvakanties

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

 • dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
 • u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
 • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
 • u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.

Wetten en regels

Leerplichtwet 1969

Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969

Heeft u gevonden wat u zocht?