Wat moet ik als werkgever doen om legionella te voorkomen?

Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw personeel. Of u maatregelen moet nemen om legionella te voorkomen, hangt af van de mogelijke besmettingsbron. Denk daarbij aan natte koeltorens, spoelmachines, fonteinen, vernevelingsinstallaties in kassen en autowasstraten.

Controle Arbeidsinspectie

Met een risicoanalyse brengt u in beeld waar de mogelijke besmettingsbronnen van legionella zijn. Mochten er risico’s zijn, dan moet u maatregelen nemen. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of u de juiste maatregelen neemt om legionella te voorkomen.

Legionella beheersplan

De maatregelen die u neemt om het risico op besmetting terug te dringen, zet u in een beheersplan. In dit plan staat ook wie besmet kunnen raken door legionella. En bij welke werkzaamheden werknemers risico lopen op besmetting.

Beoordeling risico’s

U moet zich laten adviseren door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Die beoordeelt de risico's van besmetting met legionella en de maatregelen die nodig zijn.

U kunt uw verplichtingen als werkgever teruglezen in het Arbeidsomstandighedenbesluit of in de Arbowet.