Beslisnota bij Consultatie - Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren – evaluatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Consultatie - Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren – evaluatie (PDF | 2 pagina's | 90 kB)