Tussenevaluatie Subsidieregeling flexibel beroepsondewijs in de 3e leerweg

De Subsidieregeling ‘Flexibel beroepsonderwijs 3e leerweg’ heeft tot doel om flexibele onderwijsprogramma’s in het mbo te ontwikkelen die aansluiten op de scholingsvraag van werkenden en werkzoekenden. De meeste Flexprojecten zijn nog bezig. Dit onderzoek uitgevoerd door KBA Nijmegen gaat over een tussenevaluatie van de subsidieregeling.

Tussenevaluatie Subsidieregeling flexibel beroepsondewijs in de 3e leerweg