Flexibilisering mbo

In opdracht van het ministerie van OCW hebben ResearchNed en KBA Nijmegen de flexibilisering van het onderwijs voor werkenden en werkzoekenden in het mbo (bekostigde en niet bekostigde instellingen) onderzocht. Hiermee is een aanzet gedaan om de diversiteit in het aanbod voor deze doelgroep in kaart te brengen.

Flexibilisering mbo