Online Leeroverzicht maakt vinden van opleiding gemakkelijker

Of je nu stukadoor bent of ICT-specialist; of je nu net je eerste baan hebt of al jaren aan de slag bent; het is belangrijk om je kennis en ervaring steeds weer bij te schaven. Blijven leren biedt je nieuwe perspectieven om je doelen waar te maken, bij te blijven en een goede boterham te verdienen. De arbeidsmarkt verandert snel. Sommige banen verdwijnen en nieuwe banen verschijnen; zoals de kassière die steeds meer vervangen wordt door zelfscan-kassa’s en de toename van zonnepaneleninstallateurs. Daarom lanceert Rijksoverheid samen met sociale partners en onderwijsinstellingen op 10 oktober het online platform Leeroverzicht. Dit is het eerste onafhankelijke overzicht op één plek met het meest complete aanbod van alle beschikbare opleidingen, cursussen en trainingen én alle bijbehorende financiële regelingen en subsidies.

Minister Dennis Wiersma van Primair en Voorgezet Onderwijs: ”De wereld om ons heen verandert continu en dat vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van ons allemaal. Op Leeroverzicht kunnen alle werkzoekenden en werkenden terecht voor informatie over opleidingen en trainingen, hoe je dat kunt betalen en bij wie je advies kunt inwinnen. Jezelf ontwikkelen geeft je meer vrijheid om betere keuzes te maken en je loopbaan vorm te geven. De arbeidsmarkt is krap; in veel sectoren is een tekort aan personeel. We hebben veel goed opgeleide mensen nodig voor alle grote veranderingen die we aan moeten pakken, zoals de klimaat- en energietransitie en voor het bouwen van honderdduizenden woningen. Iedereen is hard nodig!’’

Opleidingen voor werkenden en werkzoekenden

Het nieuwe online platform Leeroverzicht biedt een overzicht van meer dan 70.000 opleidingen voor werkenden en werkzoekenden. Het gaat om trainingen, cursussen en praktijkleren en ook om opleidingen waarmee je een wettelijk erkend diploma of certificaat kunt halen. Op de website staat een helder overzicht van 300 financiële regelingen (landelijke en regionaal) om de kosten voor leren en ontwikkelen gedeeltelijk of helemaal te betalen. Ook wordt er doorverwezen naar instanties waar werknemers, werkzoekenden en werkgevers zo’n regeling kunnen aanvragen. De website verwijst voor loopbaanadvies naar een Leerwerkloket in de buurt en andere organisaties die loopbaanadvies geven.

Meest compleet en onafhankelijk

Het Leeroverzicht biedt nu al het meest complete overzicht van opleidingen (publiek en privaat) en financieringsmogelijkheden. Het aanbod van opleidingen zal steeds verder worden uitgebreid. Het platform is onafhankelijk en vertegenwoordigt geen commerciële belangen.

Het Leeroverzicht is één van de initiatieven uit het meerjarig actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen (2019–2022). Het bevorderen van de leercultuur in Nederland is het doel van dit programma. De website is de afgelopen maanden in gebruik genomen door verschillende Leerwerkloketten door het hele land.

Meer kansen op de arbeidsmarkt

Leeroverzicht is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW in samenspraak met het ministerie van SZW, de sociale partners en de onderwijskoepels. Vanuit het Nationaal Groeifonds is hiervoor geld beschikbaar gesteld. Het aanbod aan opleidingen en regelingen die ontwikkeling stimuleren wordt steeds verder uitgebreid en regelmatig geactualiseerd. Je kunt straks bijvoorbeeld ook zien welke vaardigheden jij nodig hebt voor jouw (gewenste) werkveld en met welke opleidingen jij die vaardigheden kunt ontwikkelen. Zo krijg je inzicht in wat nodig is, hoe je je kunt ontwikkelen en kun je nog beter onderbouwde keuzes maken voor je loopbaan. En krijg je meer kansen op de arbeidsmarkt. De ambitie is om het platform uiteindelijk te personaliseren.