Zorgaanbieders krijgen langer compensatie voor omzetverlies door corona

Zorgaanbieders die door de coronacrisis minder omzet draaien, krijgen daarvoor langer een financiële compensatie. Daarover informeerde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vandaag de Tweede Kamer. Zorgorganisaties maken tijdens de coronacrisis in sommige gevallen minder omzet doordat niet alle plekken bezet zijn. Hiervoor werden ze al gecompenseerd voor de periode van 1 maart tot 1 juli 2020. Deze periode is nu voor een groot deel van de zorgaanbieders verlengd, namelijk tot 1 augustus voor de instellingen voor gehandicaptenzorg en tot 1 september voor verpleeghuizen.

De genoemde termijnen geven aanbieders tijd om het ‘nieuwe normaal’ te organiseren, nieuwe cliënten te verwelkomen en wachtlijsten te verminderen. Dit past bij de routekaart voor personen met een kwetsbare gezondheid. De compensatie bedraagt het verschil tussen de verwachte omzet in een situatie zonder corona en hoeveel zorg er daadwerkelijk is verleend tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die extra kosten maken vanwege Corona kunnen deze gecompenseerd krijgen tot het eind van het jaar.