Kinderen stimuleren meer te lezen

Nederlandse kinderen kunnen steeds minder goed lezen. Ook vinden ze lezen minder leuk. De overheid steunt verschillende programma’s om dit te verbeteren, bijvoorbeeld Kunst van Lezen en het Leesoffensief.

De overheid ondersteunt organisaties voor leesbevordering

Het is belangrijk dat kinderen voor hun plezier lezen. Kinderen die lezen leuk vinden, lezen namelijk meer. Daardoor hebben ze een grotere kans op een betere leesvaardigheid dan kinderen die lezen niet leuk vinden.

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die zorgen dat kinderen lezen leuker vinden en dat ze meer lezen. De Rijksoverheid geeft subsidie aan een aantal organisaties die dit doen.

Stichting Lezen is een van de organisaties die in opdracht van de Rijksoverheid zorgt dat kinderen meer lezen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken waarom lezen belangrijk is. En hoe je ervoor zorgt dat kinderen lezen leuk vinden. Stichting Lezen geeft scholen en bibliotheken tips over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat kinderen lezen leuk vinden.

Organisaties werken samen aan activiteiten

Er zijn verschillende evenementen die lezen bij kinderen bevorderen. Een van de bekendste voorbeelden is de Kinderboekenweek, elk jaar in oktober. Nog meer voorbeelden zijn:

  • De Nationale Voorleeswedstrijd voor kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
  • Dichtwedstrijden, poëzielessen, poetry slams (wedstrijden op verschillende plaatsen waar dichters hun werk voordragen) en de Poëzieweek;
  • De Literatour tijdens de Boekenweek voor Jongeren. Schrijvers gaan dan op bezoek bij scholen om te vertellen over hun werk en hun boeken;
  • De Jonge Jury. Jongeren in klas 1, 2 en 3 van de middelbare school kiezen het mooiste boek van het jaar. Het boek met de meeste stemmen krijgt de Prijs van de Jonge Jury;
  • Vakantielezen in samenwerking met bibliotheken en Stichting Kinderpostzegels. In de zomervakantie kunnen kinderen stickers verdienen door boeken te lezen en opdrachtjes te doen.

Aanpak meer leesplezier jongeren

Uit internationaal onderzoek in 2018 bleek dat de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen achteruit gaat. Vooral het leesplezier van 15-jarigen is heel laag. De Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad deden een oproep om dit probleem aan te pakken. Dit gebeurt binnen de samenwerking die het Leesoffensief heet.

Nu werken verschillende partijen, zoals scholen, bibliotheken en het Letterenfonds samen aan een aanpak. Zij zorgen ervoor dat in het nieuwe schoolcurriculum jongeren meer gemotiveerd worden om te lezen. Ook zorgen ze dat er meer jeugdboeken zijn, op school en in de bibliotheek.

Programma Kunst van Lezen tegen laaggeletterdheid

Kunst van lezen is onderdeel van het actieprogramma Tel mee met Taal. Dit programma zorgt ervoor dat iedereen kan en blijft lezen. Kunst van Lezen richt zich op kinderen, bijvoorbeeld met de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op School.

Ook leesbevorderingsnetwerken maken deel uit van Kunst van Lezen. Onder andere bibliotheken, scholen en gemeenten maken samen afspraken over onder meer beleid en de uitvoering hiervan.

Baby’s mogen gratis lid worden van de bieb met BoekStart

BoekStart wil dat jonge gezinnen en hun baby plezier hebben van boeken. Voorlezen en lezen zijn namelijk goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Als een baby 3 maanden is, mogen ouders hun pasgeboren kind gratis lid maken van de bieb. Ze halen dan een koffertje op waar 2 boekjes inzitten, leestips en een uitleg over de bibliotheek. Bibliotheken en de kinderopvang werken met BoekStart.

Gratis lidmaatschap bibliotheek onder 18 jaar

Sinds 1 juli 2022 kan iedereen onder de 18 jaar gratis lid worden van de bibliotheek. Dit geldt voor zowel de fysieke als de online bibliotheek. Deze aanpassing van de wet voor openbare bibliotheken draagt daarmee bij aan het stimuleren van het lezen onder jongeren.

De Bibliotheek op School voor meer leesplezier op school en thuis

In het programma De Bibliotheek op school werken scholen, bibliotheken en gemeenten samen. Het doel is dat kinderen meer leesplezier krijgen op school en thuis. Want als kinderen naar school gaan, is het heel belangrijk dat ze voor hun plezier blijven lezen. Kinderen die lezen leuk vinden, lezen namelijk meer. Daardoor hebben ze een grotere kans op een betere leesvaardigheid dan kinderen die lezen niet leuk vinden.

De Bibliotheek op school zorgt ervoor dat basisscholen en middelbare scholen veel boeken op school hebben. Ook krijgen scholen hulp van leesconsulenten. En kinderen krijgen lessen over mediawijsheid.