Kinderen stimuleren meer te lezen

De Rijksoverheid stimuleert kinderen meer te lezen. Het doel is om in 2018 1 miljoen kinderen op de basischool te bereiken met activiteiten die hun taalvaardigheid en leesplezier bevorderen.  Daarnaast geeft de Rijksoverheid subsidie aan instellingen voor leesbevordering.

Het is goed voor de taalontwikkeling als baby’s al vanaf heel klein worden voorgelezen. Als kinderen op school zitten is het heel belangrijk dat ze voor hun plezier blijven lezen. Want als kinderen er plezier in hebben is de kans namelijk groter dat ze blijven lezen, en zich daarmee blijven ontwikkelen.

Instellingen voor leesbevordering

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die zich bezighouden met leesbevordering. De Rijksoverheid geeft subsidie aan een aantal organisaties om dit te doen. De Stichting Lezen stimuleert in opdracht van de Rijksoverheid het lezen. Deze stichting werkt soms ook samen met commerciële partijen die ook hun belang hebben om lezen te stimuleren.

Kinderenboekenweek en andere activiteiten

Verschillende partijen organiseren bijvoorbeeld samen de Kinderboekenweek, elk jaar in oktober. De Kinderenboekenweek is 1 van de bekendste activiteiten voor leesbevordering.

Verder organiseren de instellingen onder meer:

  • voorleesactiviteiten (bijvoorbeeld ook de Nationale Voorleeswedstrijd);
  • dichtwedstrijden;
  • poëzielessen;
  • poetry slams (wedstrijden op verschillende plaatsen waar dichters hun werk voordragen);
  • bezoeken van schrijvers aan scholen (via de Stichting Schrijvers School en Samenleving);
  • activiteiten in samenwerking met bibliotheken;
  • studiedagen voor literatuurdocenten en hun leerlingen;
  • informatievoorziening en voorlichting aan scholen, overheden, culturele instellingen en andere betrokken organisaties.

Programma BoekStart

Het programma BoekStart helpt jonge gezinnen om (voor)lezen en boeken als vast onderdeel in de ontwikkeling van kinderen te zien. Eind 2018 moet dit programma in alle basisbibliotheken zijn ingevoerd. Ook voeren deze bibliotheken BoekStart in de kinderopvang uit.  

Programa Tel mee met Taal

Het stimuleren van lezen is onderdeel van het actieprogramma Tel mee met Taal. Dit programma is er op gericht dat iedereen kan en blijft lezen. Het is tenslotte voor iedereen belangrijk om een brief van de gemeente of de voorschriften voor je medicijnen te kunnen lezen.