Een oproep tot een leesoffensief- Lees!

Jongeren lezen minder vaak langere teksten en hun leesvaardigheid gaat achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving – en uiteindelijk ook voor het functioneren van onze samenleving als geheel. Dit rapport bevat aanbevelingen wat er zou moeten gebeuren om het lezen en de leesvaardigheid van jongeren te bevorderen.