Een oproep tot een leesoffensief- Lees!

Jongeren lezen minder vaak langere teksten en hun leesvaardigheid gaat achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving – en uiteindelijk ook voor het functioneren van onze samenleving als geheel. Dit rapport bevat aanbevelingen wat er zou moeten gebeuren om het lezen en de leesvaardigheid van jongeren te bevorderen.

Een oproep tot een leesoffensief- Lees! (PDF | 53 pagina's | 498 kB)