Openbare bibliotheken

Om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kennis en informatie, zijn er bibliotheken.

Taken bibliotheek

De overheid vindt het belangrijk dat de openbare bibliotheek een plek is waar:

  • mensen informatie kunnen vinden;
  • mensen kunnen lezen en leren;
  • mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in discussie kunnen gaan;
  • mensen kennismaken met kunst en cultuur.

Dat staat ook in de wet voor openbare bibliotheken (wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen). Omdat veel informatie tegenwoordig digitaal is, zorgt de wet ervoor dat bibliotheken hun taken ook digitaal kunnen uitvoeren.

Openbare bibliotheek bevordert persoonlijke ontwikkeling

De bibliotheek levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Bijvoorbeeld door laaggeletterdheid te bestrijden. Of door ervoor te zorgen dat mensen meer gaan lezen. Ook stopt leren niet na de afronding van het onderwijs, maar gaat het een leven lang door. Daar levert de bibliotheek ook een bijdrage aan. De overheid heeft een rol bij het toegankelijk maken van bronnen en informatie via de openbare bibliotheek.

Bibliotheek niet zomaar sluiten

De wet zorg ervoor dat gemeenten niet zomaar de bibliotheek kunnen sluiten. Dat kan alleen als zij afspraken hebben gemaakt met de bibliotheek van de buurgemeente. Iedere inwoner van Nederland heeft namelijk recht om gebruik te maken van de openbare bibliotheek. Inwoners mogen ook zelf een eigen plan maken om een bibliotheek voort te zetten. Zij krijgen de kans om de bibliotheek zelf over te nemen.