Subsidies voor de letterensector

Om te zorgen dat er voldoende goede boeken geschreven en gelezen worden, geeft de Rijksoverheid subsidies aan organisaties die hiervoor zorgen.

Subsidie voor Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds krijgt geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met dit geld voert het Nederlands Letterenfonds een groot deel van het letterenbeleid uit. Het fonds subsidieert:

  • schrijvers, vertalers en uitgevers van bijzondere boekuitgaven;
  • de internationale en nationale literaire festivals zoals Poetry International, Crossing Border, Internationaal Literatuurfestival Utrecht, Wintertuin en Writers Unlimited;
  • de organisaties voor literatuuronderwijs School der Poëzie, Poëziepaleis en Passionate Bulkboek.

Ook zorgt het fonds dat Nederlandse boeken in het buitenland worden vertaald.

Subsidie voor leesbevordering en literair en journalistiek erfgoed

In de periode 2021-2024 krijgen 7 instellingen subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit zijn:

  • Stichting Lezen. Deze stichting zorgt dat kinderen en volwassenen meer lezen in de Nederlandse en Friese taal.
  • De Schrijverscentrale. Deze stichting zorgt dat schrijvers langsgaan op scholen en bibliotheken om mensen enthousiast te maken voor literatuur.
  • De Schoolschrijver. Deze stichting maakt onder andere lees- en schrijfprogramma’s voor basisscholen specifiek voor leerlingen die achterblijven in taalvaardigheid.
  • Het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. Dit fonds geeft subsidies aan journalisten en schrijvers die bijzondere non-fictie schrijven. Bijvoorbeeld biografieën, actuele geschiedenis, essays of achtergrondartikelen in kranten.
  • Het Literatuurmuseum. Het Literatuurmuseum heeft de grootste en belangrijkste collectie schrijversdocumenten van Nederland. Onder het Literatuurmuseum valt ook het Kinderboekenmuseum.
  • Het Literatuurhuis. Deze organisatie organiseert het festival International Literature Festival Utrecht (ILFU). Het festival heeft als doel: kennis over literatuur delen, talenten een podium geven en literatuureducatie.
  • De Koninklijke Bibliotheek. De nationale bibliotheek van Nederland is deelnemer van het leesoffensief. Hierdoor is de Koninklijke Bibliotheek actief betrokken bij leesbevorderingsprojecten bij verschillende bibliotheken.