Subsidies voor de letterensector

Om te zorgen dat er voldoende goede boeken geschreven en gelezen worden, geeft de Rijksoverheid subsidies. 

Subsidie voor Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds krijgt budget van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om een groot deel van het letterenbeleid uit te voeren. Het fonds subsidieert:

  • schrijvers, vertalers en uitgevers van bijzondere boekuitgaven;
  • de internationale en nationale literaire festivals (Poetry International, Crossing Border, Internationaal Literatuurfestival Utrecht, Wintertuin en Writers Unlimited);
  • de instellingen voor literatuuronderwijs School der Poëzie, Poëziepaleis en Passionate Bulkboek.

Ook stimuleert het fonds buitenlandse vertalingen van Nederlandse literatuur.

Subsidie voor leesbevordering en literair en journalistiek erfgoed

In de periode 2017 - 2020 krijgen nog 5 instellingen subsidie van het ministerie van OCW. Dit zijn:

  • De Stichting Lezen. Deze stichting bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal.
  • De Schrijverscentrale. Deze stichting laat schrijvers langsgaan op scholen om leerlingen enthousiast te maken voor literatuur.
  • Het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. Dit fonds geeft subsidies aan journalisten en auteurs die bijzondere non-fictie schrijven. Bijvoorbeeld biografieën, actuele geschiedenis, essays of achtergrondartikelen in kranten.
  • Het Letterkundig Museum. Dit museum heeft de grootste en belangrijkste collectie schrijversdocumenten van Nederland.