Beslisnota bij Kamerbrief over rapporten Ultrafijnstof

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over rapporten Ultrafijnstof (PDF | 3 pagina's | 95 kB)