Invoergegevens luchtkwaliteit 2011

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt gegevens bekend die overheden moeten gebruiken bij de berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Dit zijn de invoergegevens die zijn gepubliceerd op 15 maart 2011.