Voorstel voor het meten en modelleren van ultrafijnstof in Nederland

Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport adviseert over een plan van aanpak voor het structureel opnemen van ultrafijnstof-metingen in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) en het kunnen uitvoeren van modelberekeningen.

Voorstel voor het meten en modelleren van ultrafijnstof in Nederland (PDF | 40 pagina's | 1.009 kB)