Documenten - Luchtkwaliteit

215 documenten over Luchtkwaliteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Beantwoording Kamervragen over het coalitieakkoord

Minister Harbers (IenW) beantwoordt Kamervragen over het coalitieakkoord voor Infrastructuur en Waterstaat. Hij doet dit mede ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-01-2022

Lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren (december 2021)

Op deze lijst staan veehouderijbedrijven die een overschrijding van 1 of meer van de grenswaarden voor fijn stof (dreigen te) ...

Vergunning | 24-12-2021

Beantwoording Kamervragen over cumulatie van uitstoot en overlast in Zuid-Limburg

Staatssecretaris Van Weyenberg beantwoordt Kamervragen over overlast en uitstoot in de grensgemeente Eijsden-Margraten in ...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-12-2021

Methode voor het bepalen van hoogblootgestelde gebieden in Nederland

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert over een methode voor het bepalen van verhoogde niveaus van ...

Rapport | 15-12-2021

Monitoringsrapportage NSL 2021

Het rapport beschrijft de stand van zaken van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) sinds de vorige ...

Rapport | 15-12-2021

Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2021

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 12e Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma ...

Kamerstuk | 15-12-2021

Kamerbrief over stand van zaken asfaltcentrales

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de aanpak van uitstoot bij ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-12-2021

Kamerbrief over internetconsultatie Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen vormgeving van de Subsidieregeling Schoon en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-12-2021

Afschrift brief BEtreft: RIVM-rapport Depositieonderzoek IJmond 2020

Afschrift van de brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan staatssecretaris Van Weyenberg (IenW). De brief gaat over de ...

Brief | 01-12-2021

Naar een gezonde leefomgeving in de IJmond

Het rapport gaat over de aanpak voor het beperken van de luchtverontreinigende uitstoot van Tata Steel Nederland.

Rapport | 01-12-2021