Passende Beoordeling op Hoofdlijnen Luchtruimherziening

De Passende Beoordeling op Hoofdlijnen richt zich op de risico’s op negatieve effecten op het Natura 2000-netwerk als gevolg van de beleidsmatige keuzes uit de Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim en het Voorkeursalternatief. Het document beschrijft maatregelen en beleidsaanpassingen die deze effecten moeten voorkomen.

Passende Beoordeling op Hoofdlijnen Luchtruimherziening (PDF | 21 pagina's | 505 kB)