Besluit Wob-verzoek over Gelijkwaardigheidscriteria Schiphol

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over Gelijkwaardigheidscriteria Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).