Wijziging wetsvoorstel vliegbelasting naar Raad van State

Het kabinet gaat per 1 januari 2021 een vliegbelasting invoeren. De eerder voorgestelde vliegbelasting voor vrachtverkeer gaat niet door, na aanvullend onderzoek op verzoek van de Tweede Kamer. Het tarief van de vliegbelasting voor passagiers gaat daarom iets omhoog naar €7,45 per vertrekkende passagier. Een wijziging op het wetsvoorstel wordt nu voor advisering aan de Raad van State gezonden.

In het aanvullende onderzoek staat dat luchtvaartmaatschappijen met een vrachtbelasting zullen uitwijken naar omliggende landen, waardoor de gevolgen voor de luchthavens Schiphol en Maastricht Aachen Airport groot zijn. Het kabinet blijft zich sterk inzetten voor een Europese vliegbelasting. 

Het kabinet wil, zoals in het regeerakkoord is vastgelegd, de belastingen vergroenen in lijn met de internationale klimaatdoelstellingen. Internationaal vliegen wordt in tegenstelling tot de auto, bus of trein nu niet belast, maar levert tegelijkertijd wel een bijdrage aan de (wereldwijde) uitstoot.

Bij de vormgeving van het wetsvoorstel is de structurele opbrengst van 200 miljoen euro uit het regeerakkoord leidend geweest. Om het wegvallen van de opbrengst van de vliegbelasting per vrachtvliegtuig te compenseren, zal het tarief van de vliegbelasting per passagier worden verhoogd van € 7 naar € 7,45 (prijspeil 2017). Transferpassagiers zijn uitgezonderd. Het gaat om een tarief dat in december nog precies wordt vastgesteld omdat het wordt gecorrigeerd voor de inflatie.

Europa

In veel landen om ons heen is er al een vliegbelasting. De afgelopen jaren heeft Nederland eerst stevig ingezet op Europese samenwerking. Zo is er een internationale conferentie georganiseerd en hebben acht andere EU-landen samen met Nederland de nieuwe Europese Commissie opgeroepen om met een voorstel te komen voor een vorm van vliegbelasting. De verwachting is dat de Europese Commissie in het tweede kwartaal van 2021 met eerste voorstellen rondom belastingvrijstellingen voor brandstof voor de luchtvaart komt. De belasting per passagier in Nederland sluit al goed aan bij de belastingen op luchtvaart van andere Europese landen, wat Europese coördinatie ten goede komt.

Vergroot afbeelding
Beeld: Ministerie van Financiën