Waar kan ik onveilige situaties met vliegtuigen melden?

Vindt u dat er boven uw woonplaats onveilig wordt gevlogen? Of dat het vliegtuig waarmee u reist zichtbare defecten heeft? Dan kun u contact opnemen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Werkt u in de luchtvaart? Dan moet u een onveilige situatie altijd melden.

Melding over veiligheid vliegverkeer

Werkt u niet in de luchtvaart? Dan kunt u onveilige situaties melden via het contactformulier van de ILT.

U kunt bijvoorbeeld een melding doen bij de ILT als:

  • er boven uw woonplaats naar uw gevoel onveilig wordt gevlogen;
  • het vliegtuig waarmee u reist zichtbare gebreken of defecten vertoont;
  • 2 vliegtuigen elkaar bijna lijken te raken in de lucht.

Melden van voorvallen door medewerkers luchtvaartsector

Werkt u in de luchtvaartsector? Dan bent u verplicht onveilige situaties te melden Denk daarbij aan:

  • vliegtuigen die elkaar te dicht naderen;
  • instrumenten die niet goed werken;
  • personeel dat zich niet aan de regels houdt.

U kunt onveilige situaties melden bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen van de ILT. Hiervoor kunt u een meldingsformulier gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om de situatie via het veiligheidmanagementsysteem van uw bedrijf te melden.