Kan ik nog een mantelzorgcompliment aanvragen voor mijn mantelzorger?

Sinds 1 mei 2015 kunt u het mantelzorgcompliment niet meer aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De gemeenten zorgen nu voor het jaarlijkse blijk van waardering aan de mantelzorgers. Neem contact op met uw gemeente om te horen wat er in uw gemeente is geregeld.

De blijk van waardering is een erkenning voor de mantelzorger. Het kan gaan om een geldbedrag, maar ook om een waardering in natura. Dat kan per gemeente verschillen.  

Meer informatie over mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Voor algemene vragen over mantelzorg of mantelzorgondersteuning kunt u contact opnemen met MantelzorgNL. MantelzorgNL is een landelijke vereniging van mantelzorgers en organisaties die mantelzorg ondersteunen. MantelzorgNL geeft advies en biedt onder andere scholing aan.