Waar kan ik een mantelzorgcompliment aanvragen voor mijn mantelzorger?

U vraagt het mantelzorgcompliment aan bij de gemeente. Gemeenten beslissen zelf over de vorm van het mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment wordt ook wel mantelzorgwaardering of mantelzorgvergoeding genoemd.

Mantelzorgcompliment kan per gemeente verschillen

Het mantelzorgcompliment is een erkenning voor de mantelzorger. Iedere gemeente kan op een eigen manier vorm geven aan een mantelzorgcompliment/waardering. Bijvoorbeeld door een waardebon te geven. Of door gratis activiteiten aan te bieden op de dag van de mantelzorg (10 november).

De voorwaarden voor het mantelzorgcompliment kunnen per gemeente verschillen. Gemeenten zijn in ieder geval verplicht om dit jaarlijkse blijk van waardering in een verordening te regelen.