Afschrift Brief Commissariaat voor de Media advies begroting 2024 RPO

Afschrift van de brief van het Commissariaat voor de Media aan voormalig staatssecretaris Uslu (OCW) van 31 oktober 2023. De brief bevat de reactie van het Commissariaat voor de Media op de begroting van de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) voor het jaar 2024.

Afschrift Brief Commissariaat voor de Media advies begroting 2024 RPO