Afschrift Brief Commissariaat voor de Media naleving prestatieovereenkomst 2022 RPO

De brief gaat over de beoordeling van de prestatieovereenkomst tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO). De prestatieovereenkomst loopt van 2020 tot en met 2025.

Afschrift Brief Commissariaat voor de Media naleving prestatieovereenkomst 2022 RPO