Begroting 2024 NPO

Het rapport gaat over de begroting van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voor 2024, het 3e jaar van de concessieperiode 2022-2026. Het bevat de doelstellingen en ambities voor 2024 en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn.

Begroting 2024 NPO