Afschrift brief CvdM aanbieding rapport toetsing doelmatigheidssysteem media-aanbod

Afschrift van een brief van het Commissariaat voor de Media (CvdM) aan de staatssecretaris Cultuur en Media bij de aanbieding van een rapport over de toetsing van het doelmatigheidssysteem 2021 van het media-aanbod van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Afschrift brief CvdM aanbieding rapport toetsing doelmatigheidssysteem media-aanbod