Maximaal salaris presentatoren publieke omroep

Voor de presentatoren bij de publieke omroep geldt het Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO). Hierin staat het maximale salaris voor presentatoren.

Het beloningskader is een vorm van verplichte zelfregulering. Dit betekent dat de mediasector de salarisnorm zelf opstelt en uitvoert. Het beloningskader is gebaseerd op de Mediawet. Het Commissariaat voor de Media houdt vanaf 1 juli 2021 toezicht op de naleving van het beloningskader.

Beloningskader en Wet normering topinkomens

Het beloningskader BPPO is iets anders dan de Wet normering topinkomens (WNT). De WNT geldt voor topfunctionarissen (bestuurders en toezichthouders) bij organisaties in de (semi)publieke sector. De topfunctionarissen, bijvoorbeeld bestuurders in de Raden van Bestuur, bij de publieke omroep vallen onder de WNT.