Wat moet ik weten als ik mee wil doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek?

Gezonde vrijwilligers en patiënten kunnen meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Voor wilsonbekwamen of kinderen onder de 16 jaar gelden extra eisen. Meedoen is altijd vrijwillig en meestal onbetaald. De risico’s en inspanningen zijn bij elk onderzoek anders. U bent tijdens het onderzoek verzekerd tegen schade.

Wie kan meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek?

Zowel gezonde vrijwilligers als patiënten kunnen meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit kunnen ook kinderen onder de 16 jaar of wilsonbekwame mensen zijn. Wilsonbekwamen zijn kwetsbare mensen die hun eigen belang niet goed kunnen inschatten of moeilijk hun mening kunnen geven. Bijvoorbeeld demente ouderen of verstandelijk gehandicapten. Meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig. Ook als het onderzoek al is begonnen, kan men nog stoppen.

Hoe verloopt medisch-wetenschappelijk onderzoek?

Risico's en extra inspanningen bij medisch-wetenschappelijk onderzoek

Soms zijn er risico’s bij een onderzoek. Want de behandeling is meestal nieuw en wordt nog onderzocht. Niet alle effecten en bijwerkingen zijn al bekend. Ook voert de onderzoeker vaak extra testen uit. Daarnaast zijn er vaak extra inspanningen nodig als iemand meedoet met onderzoek. Hoe groot de risico’s of de extra inspanningen zijn, hangt af van het soort onderzoek. De risico’s en extra inspanningen worden van tevoren besproken. De onderzoeksdeelnemer kan de onderzoeker altijd om extra uitleg vragen.

Meedoen aan onderzoek kan extra inspanning kosten of vervelend zijn, want soms:

  • moet men extra op controle komen;
  • moet men een dagboek bijhouden;
  • is extra lichamelijk onderzoek nodig;
  • krijgt men vragen over nare ervaringen;
  • moet men stoppen met de medicijnen die men al gebruikt;
  • zijn er speciale afspraken, bijvoorbeeld over het drinken van alcohol, roken of het gebruik van anticonceptie.

Verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek

Een belangrijk onderdeel van de bescherming van onderzoeksdeelnemers is de proefpersonenverzekering. Deze verzekering vergoedt – onder bepaalde voorwaarden -– eventuele schade die de onderzoeksdeelnemer ondervindt als gevolg van deelname aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. In het geval van schade, kan dit worden gemeld bij de verzekeraar van het onderzoek die op het informatieformulier staat vermeld.