Documenten deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over sluiting Bonlab laboratorium

Openbaar gemaakte documenten deel 1 bij een verzoek om informatie over openbaar maken van informatie over de sluiting van verschillende laboratoria op Bonaire in de periode van 10 oktober 2010 tot en met 14 december 2022.

Documenten deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over sluiting Bonlab laboratorium