Innovatie in medische hulpmiddelen

Nederland loopt voorop bij de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde medische hulpmiddelen. Dit komt onder andere door de samenwerking tussen technische universiteiten, universitair medische centra en het bedrijfsleven.

Rol overheid bij ontwikkelingen medische hulpmiddelen en technologie

De overheid moedigt de ontwikkeling van nieuwe en betere medische hulpmiddelen aan omdat:

 • medische hulpmiddelen en technologieën ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen;
 • hulpmiddelen ondersteuning kunnen bieden bij een chronische ziekte en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. Denk aan een digitale bloeddrukmeter die de uitslagen direct doorstuurt naar de arts. Of de nieuwe bloedglucosemeters waardoor diabetespatiënten hun ziekte eenvoudiger onder controle kunnen krijgen;
 • nieuwe hulpmiddelen de levenskansen van patiënten vergroten. Bijvoorbeeld door ziektes snel op de sporen. Vernieuwingen in de zorg helpen ook om de zorg betaalbaar te houden. Ze kunnen ook tijd besparen voor zorgverleners die daardoor meer tijd hebben voor andere taken.

Beter gebruik maken van hulpmiddelen en technologie

Er gebeurt veel op het gebied van hulpmiddelen en medische technologie. Daarom heeft de overheid een visie ontwikkeld, waarin staat hoe de zorg hiervan beter gebruik kan maken. Bijvoorbeeld e-health en technologieën waardoor zorgverleners meer tijd overhouden voor de patiënt. Of hoe innovaties sneller gebruikt kunnen worden. 

Zorg voor innoveren

Zorg voor innoveren is het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid voor zorginnovatoren. Zorg voor innoveren geeft onder andere informatie over actuele financieringsregelingen, wet- en regelgeving en implementatietips. Daarnaast heeft Zorg voor innoveren een netwerk waarbinnen ervaringen kunnen worden gedeeld.  

Regelingen en programma’s die innovatie ondersteunen

Er zijn een aantal regelingen en programma’s die ook de innovatie van medische hulpmiddelen stimuleren.

 • Subsidieregeling veelbelovende zorg

De overheid biedt ondersteuning bij het onderzoek naar de effectiviteit van veelbelovende medische hulpmiddelen en technologieën. Zo hoeft de patiënt minder lang te wachten op veelbelovende innovaties. Hiervoor is de subsidieregeling veelbelovende zorg ingesteld. Deze regeling geldt vanaf 2019 en is vooral bestemd voor kleinere bedrijven, ziekenhuizen en individuele onderzoekers.

 • Maatschappelijk verantwoord innoveren van NWO

Hoe komen verantwoorde innovaties tot stand die op een breed draagvlak kunnen rekenen? Hoe komen er betere producten en diensten? Hiervoor ontwikkelde NWO het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI). NWO-MVI brengt ethische en maatschappelijke aspecten van (technologische) innovaties in een vroeg stadium in kaart. Zo kan hiermee in het ontwerpproces rekening worden gehouden.

 • Het programma IMDI van ZonMW

Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) ontwikkelt nieuwe technologieën om de zorg betaalbaar en uitvoerbaar te houden. De ambitie is om binnen 10 jaar een nieuwe generatie van instrumenten beschikbaar te hebben. Hiermee kan de Nederlandse zorg beter voldoen aan de eisen van een vergrijzende bevolking en betaalbaar blijven.

E-health

De Rijksoverheid stimuleert de zorgsector om meer digitale zorg (e-health) aan te bieden. En om de mogelijkheden ervan bij hun patiënten onder de aandacht te brengen. Om digitale innovatie in de langdurige zorg te ondersteunen komen er in het najaar van 2018 2 nieuwe subsidieregelingen.

 • Stimuleringsregeling E-health Thuis
  deze regeling is bedoeld om e-health in de ouderenzorg thuis breder toegankelijk te maken.
 • VIPP Care
  Deze regeling richt zich op de gegevensuitwisseling tussen professionals, ouderen en hun persoonlijke gezondheidsomgeving. Meer hierover staat in de kamerbrief Programma langer thuis.

Slimmer werken via innovatie en technologie

De overheid stimuleert innovatie en inzet van slimme (informatie)technologie.
Bijvoorbeeld de uitwisseling van gegevens tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en de patiënt. Maar ook het gebruik van Virtual Reality in therapie. Dit wordt uitgewerkt in onder andere het programma Werken in de Zorg.

Meer informatie over innovatie in de zorg staat op de website ZorgvoorInnoveren.nl. Hier staat ook informatie over medische hulpmiddelen op de markt brengen.