Europese Unie (EU) komt met sancties tegen verantwoordelijken seksueel geweld

De Europese Unie (EU) legt sancties op aan personen en organisaties die verantwoordelijk zijn voor seksueel geweld en grootschalige schendingen van vrouwenrechten. Dat maakte de EU op 7 maart 2023 bekend.

Seksueel geweld tegen vrouwen

Tijdens de oorlog in Oekraïne komen vreselijke verhalen naar buiten over verkrachtingen en andere vormen van seksueel geweld. Bij conflicten zoals in Oekraïne en Zuid-Soedan komt seksueel geweld regelmatig voor, vooral tegen vrouwen en meisjes. Ook bij demonstraties, in gevangenschap en bij onderdrukking worden vrouwenrechten ernstig geschonden, zoals in Iran, Myanmar, Syrië of Afghanistan. Daders van seksueel geweld blijven vaak ongestraft.

Met sancties willen EU-landen een nieuwe stap zetten: om te laten zien dat zulke schendingen van mensenrechten niet zonder gevolg blijven.

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken: “Met deze sancties geven we een duidelijk signaal aan diegenen die schuldig zijn aan seksueel geweld dat zij hier niet mee weg komen. Deze gruwelijke en mensonterende acties hebben consequenties. Ook geven we een signaal aan de slachtoffers: als EU staan we deze mensen, waar ook ter wereld, bij.”

Sancties tegen verantwoordelijken voor seksueel geweld

De EU komt met sancties tegen 9 personen en 3 organisaties die verantwoordelijk worden gehouden voor seksueel geweld en grootschalige schendingen van vrouwenrechten. Deze stap betekent niet dat het alleen bij deze personen en organisaties zal blijven. Daarnaast is het sanctiepakket een nieuwe manier om de aandacht voor seksueel geweld te vergroten, en om wereldwijd een signaal te geven dat zulke acties onacceptabel zijn.

De personen en organisaties die de EU verantwoordelijk houdt voor seksueel geweld komen op een sanctielijst. Dat bekent dat hun tegoeden in de EU worden bevroren, personen niet langer naar de EU kunnen reizen, en voor anderen binnen de EU is het verboden om deze mensen diensten te verlenen.

Minister Hoekstra: “Sancties zijn een belangrijk middel om op te komen voor universele waarden én internationaal veranderingen af te dwingen. Met dit pakket ontmoedigen we anderen om hetzelfde gedrag te vertonen.”

Nederlandse internationale inzet voor vrouwenrechten

Het sanctiepakket van de EU is aangenomen tegen de achtergrond van Internationale Vrouwendag op 8 maart. Nederland wil ongelijkheid verkleinen en zet zich in voor de gelijkheid van mannen, vrouwen en LHBTIQ-personen overal ter wereld. Daarvoor heeft Nederland een feministisch buitenlandbeleid.

Het feministisch buitenland beleid zorgt ervoor dat meer mensen gelijke kansen krijgen, en draagt daardoor bij aan een veilige, stabiele en welvarende wereld. Het feministisch buitenlandbeleid richt zich op een aanpak die kijkt naar rechten, participatie, financiering en het rekening houden met de lokale context. Hier zal Nederland zich, ook binnen de EU voor blijven inzetten.