Documenten - Mest

276 documenten over Mest

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over tariefstijging Opslag Duurzame Energie (ODE)

Minister Schouten (LNV) stuurt een afschrift van haar reactie aan Glastuinbouw Nederland (GTNL) over de tariefstijging van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2021

Kamerbrief met stand van zaken moties tweeminutendebat Fosfaatrechtenstelsel 24 juni 2021

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de stand van zaken van de moties van het tweeminutendebat Fosfaatrechtenstelsel. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2021

Afschrift reactie op brief tariefstijging Opslag Duurzame Energie (ODE)

Reactie van minister Schouten (LNV) aan Glastuinbouw Nederland (GTNL) over de tariefstijging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2021

Ontwerp-ontheffing gebruik van meststoffen ter uitvoering van onderzoek naar ammoniakemissie bij mestaanwending en beweiding

Ontwerp-beschikking van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdende ontheffing als bedoeld in artikel 7 van het ...

Besluit | 01-11-2021

Besluit Wob-verzoek over fosfaatrechten

Besluit op een verzoek om informatie over fosfaatrechten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur ...

Wob-verzoek | 29-10-2021

Beantwoording Kamervragen over de wijze waarop de stikstofdepositie berekend wordt

Minister Schouten (LNV) beantwoordt schriftelijke vragen over de wijze waarop de stikstofdepositie berekend wordt. De vragen zijn ...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-10-2021

Kamerbrief over Europese deadlines en tijdspad van het NSP en 7e NAP

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de Europese deadlines met betrekking tot het Nationaal Strategisch Plan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-10-2021

Besluit Wob-verzoek aangevoerde en afgevoerde mest Alte Picardiekanaal 24 in Coevorden

Besluit op een verzoek om informatie over aangevoerde en afgevoerde mest van het bedrijf op het adres Alte Picardiekanaal 24 in ...

Wob-verzoek | 19-10-2021

Economische factoren van het 7e Actieprogramma Nitraat voor landbouwbedrijven

Rapport | 15-10-2021

Kamerbrief over toezeggingen en voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit informeert de Tweede Kamer over enkele punten rondom het ontwerp 7e ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2021