Documenten - Mest

276 documenten over Mest

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over toezeggingen en voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede en Eerste Kamer over de economische analyse van het ontwerp 7e actieprogramma ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2021

Economische factoren van het 7e Actieprogramma Nitraat voor landbouwbedrijven” van WEcR

Wageningen Economic Research (WEcR) heeft de opdracht gekregen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de ...

Rapport | 15-10-2021

Kamerbrief over uitstel inzaaidatum vanggewas na maïs voor het groeiseizoen 2021

Minister Schouten (LNV) deelt haar reactie op verzoeken tot uitstel van de inzaaidatum voor vanggewas na maïs voor het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2021

Advies afwenteling van milieueffecten bij tijdig oogsten snijmaïs

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet adviseert over de effecten van onrijpe snijmaïs in het rantsoen van rundvee op ...

Rapport | 28-09-2021

Advies uitstel uiterste inzaaidatum vanggewas na maïs op zand- en lössgronden 2021

De Technische commissie bodem adviseert over uitstel van de uiterste inzaaidatum van vanggewas na maïs op zand- en lössgronden in ...

Brief | 27-09-2021

Besluit Wob-verzoek onder verscherpt toezicht stellen intermediaire onderneming

Besluit op een verzoek om documenten over het onder verscherpt toezicht stellen van een intermediaire onderneming. Het gaat om ...

Wob-verzoek | 23-09-2021

Besluit op Wob-verzoek over aan- en afgevoerde mest van het adres Alte Picardiekanaal 24 te Coevorden

Besluit op een verzoek om informatie over aan- en afgevoerde mest van het adres Alte Picardiekanaal 24 te Coevorden in de periode ...

Wob-verzoek | 20-09-2021

Besluit Wob-verzoek melden doodgeboren kalveren

Besluit op een verzoek om documenten over het melden van doodgeboren kalveren in het kader van het fosfaatreductieplan 2017. Het ...

Wob-verzoek | 20-09-2021

Antwoorden op Kamervragen over uitspraak van rechter over bemesten en beweiden

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de uitspraak van de rechter in Overijssel over bemesten en beweiden op 29 ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-09-2021

Kamerbrief over geen verlenging uitrijdperiode vaste mest vanwege neerslag in regio Zuid-Limburg 2021

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over het niet verlengen van de uitrijdperiode vaste mest vanwege neerslag in ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-09-2021