Documenten - Mest

212 documenten over Mest

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Besluit op Wob-verzoek over mestverwerking van co-vergistingsinstallatie te Bergeijk

Besluit op een verzoek om informatie over de mestverwerking van een co-vergistingsinstallatie te Bergeijk over de periode van ...

Wob-verzoek | 14-12-2021

Kamerbrief over stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de voortgang in de procedure tot verlening van derogatie van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-12-2021

Beslisnota behoren bij Kamerbrief over wijziging Meststoffenwet

Beslisnota horende bij kamerbrief Voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en ...

Kamerstuk | 07-12-2021

Kamerbrief over wijziging Meststoffenwet

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over het Voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-12-2021

Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 07-12-2021

Excretieforfaits melkvee

Aanvullende analyses gemaakt van de excreties van stikstof en fosfaat door melkkoeien en vleesvee. Excretieforfaits melkvee (PDF ...

Rapport | 30-11-2021

Algemene reactie op ingediende zienswijzen op het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het ministerie van LNV ontving veel zienswijzen op het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP): circa 3650. Gezien het ...

Publicatie | 26-11-2021

Onderzoeksrapport procesevaluatie BO Nitraat

Onderzoeksrapport procesevaluatie BO Nitraat (PDF | 31 pagina's | 1,8 MB)

Publicatie | 26-11-2021

Was – wordt tabel 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Was – wordt tabel 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 7 pagina's | 141 kB)

Publicatie | 26-11-2021

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de minister en staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ...

Publicatie | 26-11-2021