Wat is het bindend studieadvies in het mbo?

Als je begint aan een mbo-opleiding, krijg je in het eerste jaar een bindend studieadvies (BSA). Dit is een advies om door te gaan of te stoppen met de opleiding. Als het advies negatief is, moet je met de opleiding stoppen.

Inhoud bindend studieadvies

Tijdens de opleiding heb je gesprekken over jouw studievoortgang. Zo’n gesprek gaat over:

  • hoe de opleiding bevalt;
  • wat er goed gaat;
  • hoe jouw studievoortgang is;
  • waar meer begeleiding nodig is.

Het bindend studieadvies krijg je tussen 9 maanden en 12 maanden na de start van je opleiding.

Positief of negatief studieadvies

Een bindend studieadvies kan positief of negatief zijn:

  • Positief advies
    Je kunt je opleiding gewoon vervolgen.
  • Negatief advies
    Je moet met de opleiding stoppen. De mbo-instelling begeleidt je daarna naar een andere opleiding.

Een negatief advies kan nooit als een verrassing komen. Als het niet goed gaat, krijg je eerst een schriftelijke waarschuwing. Je krijgt ook de tijd om je studieresultaten te verbeteren.