Wat is het bindend studieadvies in het mbo?

Als je begint aan een mbo-opleiding, krijg je in het eerste jaar een studievoortgangsgesprek en een studieadvies. Dit is een advies om door te gaan of te stoppen met de opleiding. De school besluit of dit advies bindend is. Als het een negatief bindend studieadvies is, kan de school besluiten dat je moet stoppen met de opleiding.

Gesprekken studievoortgang mbo-opleiding

Tijdens de opleiding heb je gesprekken over jouw studievoortgang. Zo’n gesprek gaat over:

 • hoe de opleiding bevalt;
 • wat er goed gaat;
 • hoe jouw studievoortgang is;
 • of er meer begeleiding nodig is.

Het bindend studieadvies krijg je tussen 9 maanden en 12 maanden na de start van je opleiding. Wanneer je opleiding één jaar duurt, krijg tussen 3 maanden en 4 maanden al een studieadvies. Een bindend studieadvies kan positief of negatief zijn. Een negatief advies kan nooit als een verrassing komen. Als het niet goed gaat, krijg je eerst een schriftelijke waarschuwing. Je krijgt ook de tijd om je studieresultaten te verbeteren. De school moet rekening houden met jouw persoonlijke omstandigheden.

Positief of negatief studieadvies

Een bindend studieadvies kan positief of negatief zijn:

 • Positief advies
  Je hebt goede resultaten en je kunt je opleiding gewoon vervolgen. Het positieve studieadvies kan wel extra aandacht vragen voor een bepaald onderdeel van de opleiding
   
 • Negatief advies
  Als je studieresultaten niet voldoende zijn, en de school verwacht dat je geen diploma gaat halen, dan krijg je een negatief studieadvies. Een school kan dan besluiten dat je moet stoppen met de opleiding. De mbo-school kan je begeleiden naar een andere opleiding of adviseren het onderwijs te verlaten. Ben je onder de 18 en volg je een entreeopleiding? Dan moet de school je een andere, beter passende entreeopleiding bieden. Een mbo-school mag je als je onder de 18 jaar bent niet weigeren voor een andere opleiding.